Licencjonowany Prywatny Detektyw Śląsk
Detektyw Katowice, Gliwice, detektyw Racibórz, Rybnik i okolice

Biuro detektywistyczne Veritas Jarosław Krzyżak działa w oparciu o Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych RD-21/2013 z dnia 21 marca 2013 wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych, oraz na uprawnieniach do wykonywania  zawodu Detektywa Licencja nr 0000778 wydana przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Biuro posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 15 tys Euro.

Biuro Detektywistyczne Veritas jest założone i prowadzone przez emerytowanego oficera Policji z ponad 20 letnim stażem służby w pionie operacyjnym.
Nabyte doświadczenie i wiedza może być przez Państwa wykorzystana do wyjaśnienia problemu, znalezienia odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Biuro jest gwarantem profesjonalizmu, dyskrecji, zachowania tajemnicy i lojalności w kontaktach z klientem. Prywatny detektyw Śląsk – najczęściej: detektyw Katowice, detektyw Gliwice, Rybnik, Racibórz.

Zlecenie realizowane jest na podstawie zawartej pisemnej umowy z klientem.
Po zakończonych czynnościach przekazywane jest końcowe sprawozdanie z wykonanych czynności detektywistycznych wraz z materiałem audio-video. Sprawozdanie może służyć w postępowaniu sądowym jako materiał dowodowy a detektyw może być świadkiem w sprawie.

Zlecając Nam usługę Klient ma pewność że przekazane informacje opierają się na faktach i opisują stan faktyczny, a sprawę realizują licencjonowani detektywi z doświadczeniem w pracy operacyjnej.

Udzielimy szczegółowych informacji na temat Naszych usług oraz udzielimy porady – doradzimy.

Działamy na terenie całej Polski, najczęściej: prywatny detektyw Katowice, Gliwice, detektyw Mikołów, Rybnik i okolice (Śląsk).